Велико Търново – I-ва танцова спартакиада “Търновска царица”